Baby's First Domain

Meaning of the name Eigidio

Eigidio \e(i)-gi-dio\ as a boy's name.

The baby name Eigidio sounds like Egidio and Egide. Other similar baby names are Eigil, Eladio, Eugenio and Egidius.

Available domain names for Eigidio

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ