Baby's First Domain

Meaning of the name Elija

Elija \e-li-ja\ as a boy's name is a variant of Elijah (Hebrew), and the meaning of Elija is "the Lord is my God".

The baby name Elija sounds like Elihu, Alejo, Aloj, Eliyahu and Eligio. Other similar baby names are Elia, Elie, Eli, Eliam, Elian, Elias, Elis, Elice, Eelia, Eliu, Eljah, Eliot, Elisha and Eliso.

Available domain names for Elija

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ