Baby's First Domain

Meaning of the name Elon

Elon \e-lon\ as a boy's name (also used as girl's name Elon), is of Hebrew origin, and the meaning of Elon is "oak tree". See Eilon.

Baby names that sound like Elon are Alon, Ilon and Elan. Other similar baby names are Eldon, Elton, Eton, Egon, Ekon, Eloy, Eloi, Elson, Elof, Elov, Eron, Evon, Eon and Eion.

Available domain names for Elon

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ