Baby's First Domain

Meaning of the name Elvio

Elvio \e-lvio, el-vio\ as a boy's name is of Italian, Spanish and Latin origin, and the meaning of Elvio is "blond, fair".

For more information, see also the related name Elvis.

Baby names that sound like Elvio are Elvo, Alfio, Alvie and Olivio. Other similar baby names are Elvin, Elmo, Clovio, Eladio, Elie, Eli, Eloi, Ellis, Elis, Elia, Eliu, Elliot, Eliot, Eliso, Eligio, Elois, Elvyn, Elven, Elvys, Elviss, Esavio, Evo, Flavio, Elado, Salvio, Silvio and Sylvio.

Available domain names for Elvio

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ