Baby's First Domain

Meaning of the name Euphemios

Euphemios \e(u)-phe-mios\ as a boy's name is of Greek origin, and the meaning of Euphemios is "well-spoken". Masculine version of Euphemia.

Euphemios has 4 variant forms: Eufemio, Eufemius, Euphemio and Euphemius.

Available domain names for Euphemios

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ