Baby's First Domain

Meaning of the name Karam

Karam \k(a)-ram\ as a boy's name is a variant of Kareem (Arabic), and the meaning of Karam is "generous, giving".

The baby name Karam sounds like Kram and Karim. Other similar baby names are Baram, Bram, Aram, Arram, Byram, Karl, Karel, Karman, Karr, Karol, Cram, Doram, Garan, Hiram, Hyram, Joram, Kam, Kharim, Kari, Karlo, Karli, Karle, Karmi, Kasim, Karny, Kerem, Kiran, Kyran and Marom.

Available domain names for Karam

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ