Baby's First Domain

Meaning of the name Obi

Obi \o-bi\ as a boy's name is of Nigerian origin, and the meaning of Obi is "heart".

Baby names that sound like Obi are Obie, Abo, Ab, Abe, Abie, Abia, Eb and Ib. Other similar baby names are Bibi, Gabi, Kobi, Cobi, O-, Oak, Obed, Odie, Odo, Ole, Ola, Or, Oro, Osei, Ota, Ot, Oz, Rabi, Robi, Rubi and Tobi.

Available domain names for Obi

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ