Baby's First Domain

Meaning of the name Zenon

Zenon \z(e)-non\ as a boy's name is a variant of Zenas (Greek) and Zeno (Greek), and the meaning of Zenon is "hospitable; gift of Zeus".

The baby name Zenon sounds like Zinon. Other similar baby names are Zenos, Benoni, Kanon, Canon, Danon, Kennon, Keenon, Kenan, Seton, Zion, Tynon, Xeno, Xenos, Zann, Zenios, Zino, Zinov and Zivon.

Available domain names for Zenon

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ