Baby's First Domain

Meaning of the name Alethia

Alethia \a-le-thia\ as a girl's name is a variant of Alethea (Greek), and the meaning of Alethia is "verity, truth".

The baby name Alethia sounds like Alithia, Aletha, Aleethia, Alathia and Althia. Other similar baby names are Aletia and Aleshia.

Available domain names for Alethia

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ