Baby's First Domain

Meaning of the name Alexi

Alexi \a-lexi\ as a girl's name (also used as boy's name Alexi), is a variant of Alexandra (Greek) and Alexis (Greek), and the meaning of Alexi is "man's defender; defender, protector".

The baby name Alexi sounds like Alex, Alexie, Alexia and Alexa. Other similar baby names are Aleki, Alix, Lexi, Allexa, Aliki, Alexine, Alexina, Alexea, Aleka, Alyx, Alexys, Alexus, Alexius, Alessi and Olexa.

Available domain names for Alexi

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ