Baby's First Domain

Meaning of the name Elia

Elia \e-lia\ as a girl's name (also used as boy's name Elia), is a variant of Eliana (Hebrew), and the meaning of Elia is "God has answered".

The baby name Elia sounds like Alia, Ella, Ela, Eli, Ellia, Eulia and Olia. Other similar baby names are Elva, Elsa, Elita, Elida, Elis, Elba, Elna, Elin, Elina, Elga, Elisa, Eliza, Elza, Eliz, Elka, Elma, Elvia and Evia.

Available domain names for Elia

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ