Baby's First Domain

Meaning of the name Phemia

Phemia \ph(e)-mia\ as a girl's name is of Greek origin, and the meaning of Phemia is "language".

Phemia has 3 variant forms: Femia, Femie and Phemie.

Baby names that sound like Phemia are Wyomia, Fiamma and Wyomie.

Available domain names for Phemia

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ