Baby's First Domain

Meaning of the name Velda

Velda \v(e)-lda, vel-da\ as a girl's name. Variant of Valda.

Velda has 1 variant form: Vellda.

Baby names that sound like Velda are Welda, Vallda, Valida, Valeda, Walda, Wellda, Wilda and Wylda.

Available domain names for Velda

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ