Baby's First Domain

Meaning of the name Zeta

Zeta \z(e)-ta\ as a girl's name is a variant of Zetta (Hebrew), and the meaning of Zeta is "olive".

The baby name Zeta sounds like Zita, Zyta and Zeeta. Other similar baby names are Beta, Veta, Leta, Meta, Neta, Peta, Reta, Zena, Zea and Zeba.

Available domain names for Zeta

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ