Baby's First Domain

Meaning of the name Kieron

Kieron \ki(e)-ron\ as a boy's name is a variant of Kieran (Irish, Gaelic) and Kiran (Hindi, Sanskrit), and the meaning of Kieron is "black; beam of light".

The baby name Kieron sounds like Kierron and Kieren. Other similar baby names are Aeron, Biron, Kameron, Kleon, Geron, Jeron, Kaemon, Kamron, Keeton, Kienen, Kienan, Keenon, Keon, Kern, Kevron, Kevon, Kierrin, Kierren, Kiernan, Keiron, Kyron, Kirone, Leron, Liron, Leeron, Miron, Teron and Theron.

Available domain names for Kieron

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ